Insektenes leveområder er under press

119 ganger0

    Verdens pollinatorer er under press. I prosjektet BE(E) DIVERSE, skal vi se på hvordan urbaniseringen påvirker pollinatorer og ville planter i en bykommune i vekst. Resultatene skal gi grunnlag for bedre ivaretakelse av det biologiske mangfoldet i byplanlegging.
    En video med NIBIO og landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Videoen er produsert av Landbruks- og matdepartementet.

    Publisert 11 måneder siden

    Kommentarer