Morgendagens designerbarn

265 ganger0

    Se Geir Lippestad, Ellen Blinkenberg, Morten Magelssen og Ingrid Hardang sine refleksjoner i en spennende panelsamtale på Litteraturhuset i Oslo om fosterdiagnostikk, personvern og etikk.
    Høsten 2016 skal bioteknologiloven revideres og det offentlige ordskiftet gir signaler om en liberalisering av lovverket. Teknologi er i seg selv verken et gode eller onde, det kommer an på hva vi bruker den til. Morgendagens fosterdiagnostikk og gentesting gir oss verdifull informasjon og kunnskap, men det leder oss også inn i etiske dilemmaer der tanken om menneskeverd og likeverd blir utfordret.

    Publisert 3 år siden

    Kommentarer