New Eritrean Series movie 2020 // 1080 part 30 final1/ 1000ን ሰማንያን 30ክፋል ተፈትጸመ 1

558 k ganger125

  New Eritrean Series movie 2020 // 1080 part 30 final1 1000ን ሰማንያን 30ክፋል ተፈጸመ 1
  Copyright © Star Entertainment 2020
  An unauthorized use, distribution, re-upload or transmitted in any form or use without the prior written permission of the publisher is strictly prohibited.
  © All rights reserved.
  - - - - - Connect with us - - - - -
  Facebook Page: pg/StarEntertainmentEthioEri
  Instagram:
  starentertainethioeri
  Twitter: StarEntertainm
  Website: www.starentertainmentethioeri.com

  Kommentarer

  1. Alexsander mulugeta Alex

   ኣነ ሲ ነዛ ፊሊም ማራ አንዲየ ዝፈትዋ ነረ ማለተይ ሲ ኣብ ዝደት ኮንኩም ከምዚ ዓይነይ ፍሊም ክትሰርሑ ማሩ አዩ ክትድነቁ ዘለኩ ጊን ኣብ መወዳአታ ሲ ኣባላሽኩማ ጉዳይ ኣደ ኢሳቅ ጉዳይ ሳሚ ኣብ ምንታይ ገዲፍኩሞ ብሕጂ ሲ 3 part ምስ ሰረሐኩም ነርኩም ደቂ ኤረይ ጻዕዱ ብቀጻሊ ጊን ኣጁኩም በርትዑ

   1. Henok Mahari

    ካብ ኩለን እበር እምበር ጉዳይ ሳምን ጉዳይ ለምለም ጽቡቅ ኣፈጻጽማ ዘይተለምደ ፍጻሜ ኢዩእዚ ኣብ መወዳእትኡ ብዝሕ ግዜ ጽቡቅ ካብ ሓቂ ዝረሓቅ ኢዩ። ብፍላይ ናይ ኣደ ኢሳቅ ለምለም ትኽክለኛ ኣብ ማሕበረሰብና ዘሎ ኢዩ። እዛ ፊልም ካብዝፈልጦም ፊልምታት ኣጸቢቃ ናብ ሓቂ ዝቀረበት ኮይና ትስመዓኒ ነዓይ። ምናልባት ፍቅሪ ወድሓወቦይ ዓይነት ዝውስኑ ሰባት ሒደት ተኾኑ እንካን ናብ ሓቂ ዝቀረበ ኢዩ። ከምዚ ልብወለድ ጥራይ ዝኾነ ካብ ሓቂ ዝሃወተ ኩነታትናን ግዜናን ዘየንጻብርቅ ዓይነት ፊልሚ ኣይኮነትን። ኣብዚ ዘመን ሓቀኛ ፍቅሪ የለን ንዝብሉ ሰባት ኣይ ከምበዓል ኢሳቅ ኣለው ትብል ማሕበረሰብና ከም ቀደም ኣይኮነን ንዝብል ከኣ ኣለው በዓል ኣቦይ ሰመረ ትብል ፊልሚ እያ። ብፍላይ ከምናይ በዓል ሳሚ ሰነፋት ማለት ተስፋ ኣለዎም ትብሎም ሰባት ዝባላሸውሉ ብልሽዋት ትብሎም ሰባት ከም በዓል ኤማ ከኣ ሓሳቦም ዝቅየረሉ ለባማት ተብሃልቲ ልዋም ናብ ዕሽነት ዝጸጋጋዕሉ ፍቅሪ ብዘይ እምነት ኮንቱ ምኻኑ ትመሃረሉ፡ ውዑያት ቁምነገር ዘይብሎም ዝበሃሉ የውሂን ሰብ ቁምነገርን ለባማትን ዝኮንሉ፡ ሕውነት ካብ ጽልኢ ፍቅሪ ውን እምነት ተሃሊዎ ኩሉ ዝስዕረሉ እትምህር ፊልሚ እያ።

   2. merhawi kahssai

    Suk elkayu eritrawi weledo tebelashyuna kab laaaaaaaali naaaaaab taaaaaaaaahti weridu nab azile snetbeb temelisna bka terifukum gn sorry zrielkum aytsienun ekum azile reayti alewkum

   3. Tsige Tsige

    Bhaki shikorina ktftsem ayneberan

   4. Grmawi Azan

    🤗🤗🤗

   5. Micheale Yohannes

    Alexsander እታ ፊልም ብጣዕሚ ጽብቕቲ ጌሮም ዮም ወዲኦማ። ኣስተውል!? 1፡ ጉዳይ ኣደ ኢሳቕ ንባይና ኣብቲ ገዛ ምትራፋ፡ ርእሱ ዝኽኣለ መልእኽቲ እዩ። ምኽንያቱ፡ ከም ሰብ ሓሳባት ሰባት ክትቅበልን ከተኽብርን ከም ዘለካ ያ ትምህረና። ንሰባት ክትሰምዕ ዘይትኽእል እንተኮንካ፡ ኣነ ጥራሕ የ ዝፈልጥ ኢልካ ከም ዕንጸይቲ ትደርቕ እንተኮንካ፡ ኣብ መወዳእታ ከምታ ኣብ ገዛ በይና ኣብታ ጣውላ ዝደረቐታ፡ ደሪቕካ ትተርፍ ማለት'ዩ። 2፡ ጉዳይ ሳሚ ውን፡ ከምኡ ርእሱ ዝኽኣለ ጣዕሚ ዘለዎ መልእኽቲ እዩ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ፍቕርኻ ክትጸንዕ ዘይምኽኣል'ዩ ምሂሩና ብዝኮነ፡ ብጣዕሚ ጽብቕቲ። ኣፈጻጽማ እውን ዝበለጸ እዩ ኔሩ።

  2. kass

   ወድሓወበይ ክትናፍቐና ኢኻ የቐንየልና ደቂ ሓላል መሬት።

  3. kass

   እዋይ ሳሚ ዝረኸብካዮ

  4. new videos ኣዳዲስ ቪድዮ

   Des bhali

  5. ፅጌ ፈቃር G

   እዉይ'ሳሚ'ከብደይ'በሊዕካኒ

  6. Haben Berhe

   ትኽክል ኣደ ኢሳቕ ይግባኣ ኢዩ ጉዳይ ሳሚ ግን ከምኡ ኣይግባእን ኢዩ ያ ልዋም እንታይ ጌራትኩም! ብዝኮነ እቲ ናይ ባዓል ሳሚ ዕጫ ንባዓል ኢሳቕ ክኸውን ኔርዎ::

  7. Bekit Samuel

   🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷 በየን ጅሚረ'ሞ በየን ክውድእ ....ኣብ ሂወተይ ካብተን ዓይነይ ስም ከየበልኩ ዝተኸታተልኩውን ፍልምታት ሓንቲ እያ:: ተስፋ ይገብር ትንስኤ ፍልም ሃገርና ክትኮውን :: ኩሉ ዘማልአት ፍልም ኮይና : ጽቡቕ ስራሕ ደቂ ኤረ ::::::::::::

  8. Nber Tsegiakiros

   ልዋም ከ እንታይ ገይራ ምስ ሳሚ መጨረሽ ክንሪእ ነይርና እና ኩነታታ እዩ ሽግር የቡሉን እንኳዕ መጨረሽኡ ኣረየኩም ኣጀኩም ገቡዙ

  9. elsa ahferom

   ዋው ብጣዕሚ ዝድነቕ ሰራሕ: በርትዑ!

  10. Proud Mom

   Eway luliye zeyidki gn lebam endiki heray ktibliyo tkoni it maks me cry 😭

  11. ሚኪ ላላ ሓበሻዊ Gd

   ሂወት ከምኡ እያ

  12. Abel Bereket

   Fack nay eritrea movie geza geza eyu kolo titiko kemzi wela kulu seb mserehe resah

  13. Tugr Ftyy

   አሰይአሰይ ብሰለም ይምላሰኬም አህውትያ ናተይ ግነ ለዋም ማራ አህዝንታን እፍፍፍ እውይ ፍቅር 🙆🙆

  14. Henok Mahari

   ኩሉኹም ጅጋኑ ማለት ብጣዕሚ experted ተዋሳእቲ ብጣዕሚ ልምዲ ዘለዎም ዝዓይነቶም ኢኹም። ካብ ኩሉ ዘድነቅክልኩም እቲ ፊልሚ ስሚዒት ኣለዋ ስክርቢት ኣይመስልን ኢዩ ብተካእለኩም መጠን ጠባያት ኣጸቢኩም ተላቢስኩም ኩሉኹም ዝተወሃበኩም ዕዮ ብኣገባብ ዝዓመምኩም ይመስለኒ። ቴንኪው ብጣዕሚ ንታዓዘብቲ ክብሪ ኣለኩም ከምዚ ናይ ገሌታ ቀንጠምንጢ ዝቦዝሖ ኣይኮነንን። ደራሲ ስታር ኢንተርተይመንቱ ቴንኪው፡ ኩላኹም ኣብዛ ፊልሚ እጃምኩም ዘበርከትኩም ሰባት GBU ቀጽልዋ ግን ትብዕ በሉ ሓቂ ተኾይኑ ደርጉሕዋ ንሓቂ ኣጸቢቅኩም ቅረብዋ። ናብራ ኣዲስ መቸም ብጾትኩም ኢና እታ ፍቅሪ የውሂን ደኣ እምበር እቲ ካልእ ኩሉ ሓቂ ምኻኑ ዳርጋ ግነት የብሉን።በውውውውው wonderful work

  15. Henok Mahari

   ናይ ልዋምን ሳምን ግን ጽብቅቲ ኣፈጻጽማ ኢያ ካብቲ ልማዳዊ መደምደምታ ፍልይ ዝበለት ኢያ ምክንያቱ ኣባና ዝተለምደ ኣብ መወዳእታ ምትዕራቅ ስለ ዝኾነ ሂወት ከም ፊልሚ መሲላትና ብዙሕ ግዜ ንጋገ ኢና። ስድራ ውን ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ይቅበሉና ኢዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ኣፍሪስኩምልና

  16. Henok Mahari

   ወድ ሓወቦይ ትኽክል ኢዩ ሳሚ ፋራ ምባሉ

  17. Henok Mahari

   ሕብረተሰብና ዓማጺ ኢዩ። እዛ ግዜ ትብሃል ፍልስፍና ግን ፈጺማ እያ ዘይትርድኣኒ።

  18. Henok Mahari

   ኤማ ጽቡቅ መደምደምታ ሂቡ ግን ጸገም ሃገርና ብግልጺ ንምዝራብ ክብድ ዝበለኩም መስለኒ ግን ፈራሕ ኣይሞተ ተባዕ ኣይሞተ ላንጋ ላንጋ ሞቶ ኢዩ!!!!!

  19. Yodit Ghebremichael

   Btaemi tsbkti film eya gin Sami & lwam kfelaleyu ayneberomn

  20. Meron Gere

   ':

  21. Getsu Gereziher

   Fkri

  22. Fitsum Gebremeskel

   Ane abzea hanti hasab alateni yhwat ade esak kurubteley chekina

  23. Johanna tsegay

   Entay aynet ade eya ezia sheitan

  24. Ibrahim Idris

   This film made me cray, I think I am missing my country Eritrea. I admire the author and all of them. At the end of the film am not happy about it. Finishing ? I am expecting to continue please. Fetari dema n Erirea hagerna b selam yemlesena deki Eri halalat. Agukum kulu kehalef eu.

  25. eaden tesfaje

   እዞም ናይ ኤርትራ አወዳት ጉዋል ኽትበክይ እንዳራዐዩ ስቅ እዬም ዝብሉ ስለምንታይ ግን ምህቁዋፍን ምስዐምን ዘይኽዐሉ ፍቅሪ አይፈልጡን እዬም ዘይማሀሩ ድማ ቺድ

  26. Deep hug

   አምላክ ካብዚ መፂዩ ዘኒሆ ቀዛፊ ኮሮና ይሓልወና አሕዋተይ ፀሎትን ጥንቃቀን አይነውሕድ። እስኪ ምሳይ ትስማዕሙዑ ላይክ ሃቡ

  27. Habte Ghideom

   Das ist sehr gut ich finde tesdem Film es sehr gut

   1. Deep hug

    O.M.G IM IN LOVE WITH AZAMIT

  28. ane kem ane

   bhaki tdnek film ms kulu hxretatkum blux srah wala bafexaxma egub ye derasi btaemi adnikeka thanks nezom kulukm abza srah ztesatefkum blbi nemesgn

  29. Tesfamariam Abraham

   Ab hiwety film tegedise riai ayfelitin 1080 gin nay mejemertay koyna temezigeba ala bitami bluxi serah deqi ery. Merci beaucoup mon compatriote ❤❤❤👍

  30. Ghrmay Gebreyesus

   Bxtami tidneq film tewasatin aleyti filmen keydnewuki khalf aydeln.

  31. Feben Tadesse

   Great Job deki erey shikorinatat ❤️❤️👍🏽👍🏽

  32. Emily An

   ስደት ዘለና እውን ፈጣሪ ስደትና የሕፅረልና 🙏😘😘😘😘

  33. حياه 65

   ካልኣይ ምእራፍ ኢልኩም ክትቅጽልሉ ተስፊ ንገብር ኣይመነናኩምን ሓደራ ኢልናኩም ኣለና

   1. Emily An

    እውነተኛ ፍቅር ማለት እንደዚህ ነው ምናለበት ፍቅር ፊልም ላይ እንደሚታየው ቢሆን እውነተኛ ፍቅር ብዙ ፈተና ብዙ ውጣ ውረድ ትልቅ መሠውአትነት ይከፈልበታል ከዚህ ድራማ ብዙ መመር ይቻላል ተባረ

  34. Dibora Monica

   Endeye yete hedachu

  35. SUN NIGT

   Nsamis ayaudun neru deki erey

  36. Teklom Teklom

   ስደትና ይሕፅሮ ፈጣሪ አየኩም

  37. yafet fshaye

   WAAAAAAAUUUU ERITRAWYAN YEHWATEY YOHIN NANAKEMAN GEGANU ABOTAT KELEWNA AYTEMEKAHNAN ZBELKYA NAY BEHAKI DES DES DES ABILKNI

  38. zijuiy wttuy

   ስደት ዘለና እውን ፈጣሪ ስደትና የሕፅረልና 🙏😘😘😘😘

  39. Brhane Halawesen

   Nay Mewedatan zkefetn movie. season 2 eilkum wala qexlwa bejakum.

   1. zijuiy wttuy

    Out standing !

  40. ALEGA RAHELE

   አዛሜት ቆንጀ ክፈትውኪ ማአት ውልላላላላላ

  41. Sara Ahmb

   Nace

  42. ሃብሮም ወዲ

   O.M.G IM IN LOVE WITH AZAMIT

  43. Alem Brhane

   nay behaki des ne sedetna tegelex Film, gen ade esak maera chekina, thanks a lot yehwatey

   1. fouoii gyhh

    Nay behaki des tbl film eya neyra gin ane nLuwamey btaemi eye zfetwa nSami keman gin Sami tegagyu nluwamey telimuwa hadig terifu

  44. Cassie

   ስደት ዘለና እውን ፈጣሪ ስደትና የሕፅረልና 🙏😘😘😘😘

  45. Sabrina Tv

   mKhri natkekhti shigara ms covid-19 zteasaser nosel.info/video/video/yXp6g5-WsHyp054.html

   1. Cassie

    አታ ከምዛ ፊሊም እዚኣስ ኣይረእኩን በጃኩም 2ይ ምዕራፍ ቀፅልዋ

  46. Goitom Adhena

   Tsibuk tewas-o mesiluni. Kri-o fetine; koynu gin hahalifu bzreakwom tegbarat ethnocentric mkanu teazibe. Nmulu-e eti drama awuridwo. ... bhafesha hypocrisy bezihwo?

   1. fouoii gyhh

    ኬፍ ዘይብላ ኣጨራርሻ

  47. Jemal Beshir

   Great job btaemi zdneq srah ab dmexe film sgae nriekum Fetari yhalkum

  48. MT2 MT2

   men alo kemzi kemay kem behadish kab part 1 to part 30 zireaya alo bi hiji en gidegma eye

  49. Wedi Kelie

   Sami 🔊📢📢🔊sami sami sami 👍👍👍👍👍👍👍👍 entay kbleka Telabiskayo zeykonka konkayo eika bro

   1. fouoii gyhh

    Kske by 1080 Like

  50. Lalawit 12345

   እውነተኛ ፍቅር ማለት እንደዚህ ነው ምናለበት ፍቅር ፊልም ላይ እንደሚታየው ቢሆን እውነተኛ ፍቅር ብዙ ፈተና ብዙ ውጣ ውረድ ትልቅ መሠውአትነት ይከፈልበታል ከዚህ ድራማ ብዙ መመር ይቻላል ተባረኩ ደቂ ኤሬ😍😘😘😘😘

   1. fouoii gyhh

    ጽማቍ ስደት ኣዲስ በዛ ስርሓት ዘጊብኩሞ ብፍላይ ንዓይ ፍሉይ ግንዖ ኢዩ። ሰላም፡ ምሉእ ጥዕና ንኹልና ኣብ ስራሕኩም ይኹን ሂወትኩም ምሉእ ኣሳልጦ ይምነ

  51. For Everlasting with you jesus

   ሰላም ወሰናይ፡ ደራስን ዳይረክተርን ኩልኹም ተዋሳእትን 1000ን 80ን ብጣዕሚ ንዘለኩም ዓቕሚ ስነ ጥበብ ከምዚ ገርኩም ምውፋይኩም ኣምላኽ ንዘለኩም ተውህቦ ሓይሊ ይሃብኩም። እዛ ፊልም ንኹሉ ሸነኻት ሕይወት ብርግጽ ትትንክፍ እያ፡ ኣብ ምውድኣ እውን ኣነ ብዙሕ ነገራት ሓሲበላ፡ኣይጸላእኹዋን፡ ገሊኦም ኣብቲ ሓቀኛ ፍቅሪ መትከል ገይሮም ነቲ ሓቀኛ ፍቅሪ ኣምላኽ ዝደለዮ ዝተኸተሉ ኮይኖም ይስመዓኒ እዚ ናይ ኩልና ትምህርቲዩ፡ እዚ ከኣ ነቲ **ሰብኣይ ኣቡኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ሓደ ይኸውን፡ ከምኡ ድማ ሰበይቲ ኣቦኣን ኣዲኣን ሓዲጋ ምስ ሰብኣያ ሓደ ትኸውን** ይብል ቃል ኣምላኽ። ገሊኦም ድማ ብሰንኪ ኣብ ፍቅሪ ዘይምጽንዖም ዘረባ ስድራ ሰሚዖም ካብ ኩሉ ከሲሮም ዝሩግ ሕይወት ዝነብሩ ኣይሰኣኑን እዮም፡ ኣለዉ ድማ። ግን ቁሩብ ስኽፍ ዝበለትኒ እታ ኣደ ኢሳቅ ኮይና፡ ትዋሳእ ዝነበረት ዝወለደት ማሕጸን እሞ ከኣ ሓደ ከም ሓሙስ ወዳ፡ ክንዲ ሰብኣያን ወዳንከ ንሱ ክሳብ ክንድዚ ኣንጻር እቲ መልሚላ፡ዘዕበየቶ ወዳ ክሳብ ክንድዚ ከውሒ ልቢ ዝህልዋ ኣደ እንትዒ ቂር ትብለኒ፡ ምኽንያቱ ንድሌታት ሰብ ፍቅሪ ኣምላኽ ወይ ድማ እቲ ሓቀኛ ፍቅሪ ክረትዖ እሞ ኣላሽ ከብሎ ነይርዎ ይብል። ማለት ድሌታት ሰባት ዘበለኒ ኣደ ኢሳቅ ኣንጻር እቲ ብዙሕ መሰናኽል ዘሕለፈ ፍቅሪ ኢሳቅን የውሂነይን ዝገበረቶ ቃልሲ ክትርታዕ ማለት በቃ ተሳዒራ ወዳ ክትቅበልን ዘርኢ ወዳ ክትምነን ነይርዋ፡፡ ግና ኣብ ትሪ ልባ ከላ ተወዲኣ። ክሳብ ክንድዚ ትጭክን ኣደ……………

  52. amanuel tekle

   ቴዲ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ናይ ብሓቂ እቲ ዝተዋህቦ ባህሪ ዝተጻወተ I have home 5 ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

  53. Ermias Binim

   wela awedda gele aynet gen krub kor tbleni essak kflet nayrwo nay sami mes luwam kelil fekri aykonen naru 😂

  54. Ermias Binim

   1000 semnyan nay bhaki xbkti filmi mewadadrti zey bla btaemi zegb serah kef alekum yake 😘😍🙏

   1. Muna Abdelwahab

    Ermias Binim Aljehkn

  55. Ruth & Joel T

   Out standing !

  56. fouoii gyhh

   ኔራ፡

  57. Suzi Tsegay

   Thank you yehwat Bitaemi maharit azanagaeet Film

   1. fouoii gyhh

    N sami hiray gerwo directer adniqeyo kemzi abzi film zireakuwo dingilnan melkien ni nay liwam lobona zidareg aykonen

  58. Tom Hadush

   Nay behaqi nufat eritrean yehwatey qselewo ajikum.

  59. Mengstab scofield

   ኬፍ ዘይብላ ኣጨራርሻ

  60. Roman Zerea

   Nay behaki des tbl film eya neyra gin ane nLuwamey btaemi eye zfetwa nSami keman gin Sami tegagyu nluwamey telimuwa hadig terifu

  61. Tsiga atsbaha

   አታ ከምዛ ፊሊም እዚኣስ ኣይረእኩን በጃኩም 2ይ ምዕራፍ ቀፅልዋ

  62. Ranie Alexa

   ከመይ ስኪ ኬፍ ሂባትኒ ኣዛዝማኣ ዛኣጋዳ ዳኣ ከማኣ ኢዩ ዝረክብ ወዲ ሓወበይ ዳኣ እንታይ ዝፈልጦ ኔርዎ ብዝኮነ ኣብ ቀጻሊ ወዲ ሓወበይ ብጽቡቅ ትሕዝቶ ከተፍ በለና

  63. alisuo toko

   ኣሕ እዋይ ኣነ ብፊቅሪ ኣዛሚቲን ድንጋጸ ሊዋሚን እባ ሕሪር ኩንቲር እለ ዝፈልጠለይ ዘይብለይ ተፋሕሰ ይመዉት ኣለኩ

  64. Grmawi Azan

   😭😭😭😭😭😭😭hi

  65. 8BP Jx

   Seb'ay kota wedi haweboy xegemka qulfka shet abilka ika zehlefka! Sami* hamed bilaley Seb'ay do aykonkan bsebayka tbeki Come on💪 Gn bhaki yednqokum ye You're the best

  66. Daniel DH

   ዕዙዝ ምስጋና ይብጻሕኩም ኣባላት 1080 ብዘገርም ድርሰትን ምውሳእን ኩነታት ስደትን ሳዕቤናቱን በዲህኩም ኣልባብ ተዓዘብትኹም ሰሊብኩም ብቕዓትኩም ኣመስኪርኩም። ብዙሕ ተዓዛባይ ተኸታተልቲ ፊልምታት ኣይነበርኩን፡ ኣመጻጽኣ ሳልሳይ ስደተይ ብ ኣዲስ ብምንባሩ ኩሉ እቲ ኣመዓባብላ ታሪኻቱ ህያው ኣብ ርእሲ ምኻኑ ኩሉኹም ተዋሳእቲ ከምዚ ብቐረባ ዝፈልጠኩም ይስምዓኒ ምኽንያቱ ዝነበርኩዎ ዓመታት ቅጅል ይበለኒ ሕጂ ኮይኑ ይስምዓኒ። ኣሃዱ ኢለ ክጅምራን ክሳዕ እዚ ናይ ሎሚ ምዕራፍ ፍጻመኣ ምስ ስራሕ ድኻም'ውን ይኹን ብሓይለ ገደል ዓይነይ ኣጨምጪመ ክዕዘባ ትኽስ ኣይብልን። ናይ በሓቂ ጽማቍ ስደት ኣዲስ በዛ ስርሓት ዘጊብኩሞ ብፍላይ ንዓይ ፍሉይ ግንዖ ኢዩ። ሰላም፡ ምሉእ ጥዕና ንኹልና ኣብ ስራሕኩም ይኹን ሂወትኩም ምሉእ ኣሳልጦ ይምነ

  67. Mekonen Tsegay

   Kske by 1080 Like

  68. lola Migos

   Sala tgrawot ya sm rekiba eza film ms filmtat eritrea twedader aykonetn....pure garbage!!!!!!

   1. salina Gal Eri

    lola Migos bkemey da sala tegaru tbil ezi eiko nay baelna u tay zerakb alena msom kalay kasi tegaru eiko ab film etiom zhameku eiyom derfem eika dahan u

  69. Joseph Kidane

   Very good

  70. Th Th

   ልምንታይ ሳሚ ልዋም ከሙዙይ ይኾኑ

  71. Semir Jemal

   Film reiye mo aykemzian etimntaysi kulu mula bkat tewasati, drset,welawun eti mthrram mxffae nay bhaki enber film koynu aysmaakan ezi kea entay ymhreka abti snetbeb amena fkri kemzelewom eyu zeriyeka btami btami mexelel film btewesaki dma ab mewedata sami kemnay isakn hanin smret texawarnet meswati aykefelen slezi fkri keyrekebe tesewiuu beal isak gn nsle fkri nkulu rahriho nfkri hiwet albisomo bzkone kalat yhaxreni kgelxo bzaba nay sami zeytewahtelu entelo nsle fkri zeyswae nsu eyu asbu chaw mukurat

  72. Mehreteab Hailemariam

   እዛ ፊልም ብጣሚ ጽብቅትን ዝድንቃን እኩ እንትኪንኩ ቁርብ ገን ስክፍታታ ኣለዋ ብፍላይ እተን ድቀንስትዮ ኣብ ኣፍንምጨኣን ዘሎ ዘይናባህልን ስቑር ክጥቀማሉ ኣይንበረንን ባህለይ እየ እዚ ባህልና ኣይኮነን። ዓገብ ድሕሪ ሕጂ ካይድገም ብጃኩም

  73. Awet Tewelde

   N sami hiray gerwo directer adniqeyo kemzi abzi film zireakuwo dingilnan melkien ni nay liwam lobona zidareg aykonen

  74. Alex London

   ሓፈሻዊ ፍልጠት 1000ን ሰማኒያን ማለት ካብ ኣዲሳበባ ክሳብ ኣስመራ ክለሜትር ማለት እዩ

  75. ህግደፍ ጸረ መንእሰይ ሃገር Rambo

   ጽብቕቲ ፊልም ተስሕቕ ትምህር ኩሉ እያ። ግን ኣቦ ሳሚ ንዓኺ ገዲፉ ኒኣዛሚት ክምርዖ ደሊና ምባሉ ቅብልቲ ኣይመስለንን።ወለድና ሽሕ እኻ ይጸግሞም እምበር ንኻልእ ዓሚጾም ፍታሕ ኣየምጹን እዮም።ምናልባሽ ሳሚ ዘይነበረቶ ተትኸውን ግን ከም ኣማራጺ ይውሰድ እዩ። ብዝኮነ እንኻዕ ብሰላም ኣፈጸመኩም።

  76. نانا نانا

   وين باقي الحلقة

  77. Fthawit Abraham Afewerki

   Bedilkayo wedi habebey 🥺🥺🥺🥺

  78. Anisi kalasa

   I finished without cried but eventually when I see sami cry’s I cry too cuz he has been recommended patiently but eventually they ruined his life . We don’t suppose to call love ❤️ instead we should have called poison ☠️